1. Đơn vị Thi công – Vận Chuyển – Lắp đặt:

  • MIP inox màu

2. Địa điểm Lắp đặt: 

Là địa điểm/ địa chỉ tại công trình khách hàng được ghi gõ trên Hợp đồng kinh tế theo thỏa thuận 2 bên

3. Thời gian thi công và lắp đặt:

  • Thời gian thi công và lắp đặt được ghi ghi gõ trên Hợp đồng kinh tế theo thỏa thuận 2 bên.
  • Ngày kết thúc thời gian thi công và lắp đặt là ngày bàn giao/ thanh lý/ quyết toán hợp đồng làm cơ sở để tính cho thời gian bảo hành.

4. Chi phí Vận chuyển và lắp đặt: Miễn Phí

5. Trách nhiệm đơn vị Thi Công –  Vận Chuyển – lắp đặt:

  • Thi công đúng theo bản thiết kế/ hình mẫu đã thỏa thuận với Khách hàng
  • Lắp đặt – Bàn giao đúng thời gian đã thỏa thuận trên hợp đồng
  • Sử dụng đúng vật liệu chính là inox mạ màu, inox sơn nung. Sử dụng đủ và đạt về chất lượng và khối lượng tiêu chuẩn cho các sản phẩm: Cửa , cổng, Hàng rào, Ban công, Cầu thang, Bông gió,…
  • Trong quá trình sản xuất và thi công luôn đảm bảo vệ sinh khu vực sản xuất thi công, đảm bảo công tác phòng cháy nổ, an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên, nhà chủ, và những người xung quanh.

6. Phạm vi Thi công – Lắp đặt:

Các sản phẩm tại MIP inox màu được Thi công –  Lắp đặt tại miền Bắc và miền Trung.